W związku z wejściem w życie nowego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) nie możemy publikować wizerunku osób, od których nie możemy uzyskać zgód na przetwarzanie ich danych w określony tym prawem sposób. A na zdjęciach ze szkoleń, imprez, warsztatów itp. mieliśmy wiele osób, do których nie byliśmy w stanie dotrzeć i zapytać o zgodę.